13-14 Μαιου 2017

Στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ το 6ο Φεστιβάλ ανοικτού υλικού & λογισμικού απο τους Φοιτητές του τμήματος ΜΗΥΣ για όλους