5 - 6 Μαιου 2018

Στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ το 7ο Φεστιβάλ ανοικτού υλικού & λογισμικού απο τους Φοιτητές του τμήματος ΜΗΥΣ για όλους